Šta je zapravo pametna kuća?

Image

Pametne kuće (takođe poznate kao automatizovane kuće ili integrisani kućni sistemi) su razvijene kao koncept tek nedavno. One integrišu sve elektronske uređaje i postojeće sisteme u kući u jedan veliki, inteligentan sistem koji, pre svega, ima za cilj da obezbedi dodatni komfor, sigurnost i uštedu korisnicima. U svom začetku, tehnologija pametnih kuća je pružala mogućnost kontrole isključivo osvetljenja i klimatizacije prostorija, ali sa napretkom tehnologije, danas je moguće uključiti gotovo bilo koji uređaj u ovaj napredni sistem.

Danas, ovakav sistem ne služi samo za uključivanje i isključivanje uređaja, već može proveravati stanje svakog uređaja i beležiti podatke o potrošnji. Rezultat tog napretka u tehnologiji je da pametna kuća može da "motri" na aktivnosti ukućana i prema tome nezavisno aktivira ili deaktivira neke uređaje ili sisteme u skladu sa unapred definisanim željama korisnika, dok korisniku uvek ostavlja mogućnost trenutne kontrole nad celim sistemom.

Pametna kuća se može kontrolisati putem računara, pametnim telefonom, tabletom ili namenskim upravljačem za taj sistem. Tehnologija pametnih kuća je bazirana na korišćenju modula koji mogu da komuniciraju međusobno i kontrolišu kućne uređaje i sisteme. Komunikacija izmedju njih može biti bežična, putem postojeće strujne instalacije u objektu ili putem posebno sprovedene instalacije baš za tu namenu.

Sa razvojem internet tehnologija (ADSL, kablovski DSL, satelitski i mobilni internet itd.) otvaraju se se sasvim nove mogućnosti povezivanja pametne kuće na globalnu mrežu (internet) i daljinskog pristupa uređajima u sistemu. To zapravo znači da uz samo par pritisaka na dugme, gde god da se nalazite, možete pristupiti sigurnosnim kamerama u vašem domu, dobiti informaciju o trenutnom stanju svih uređaja u vašem domu i kontrolisati bilo koji od tih uređaja.

Tehnologija pametnih kuća je sama po sebi "zelena" odnosno ekološki svesna i štedljiva tehnologija. Implementiranjem drugih "zelenih" tehnologija u ovaj sistem, kao što su na primer: solarni paneli, toplotne pumpe, zeleni krovovi i sl. postiže se veliki napredak u očuvanju životne sredine kao i ušteda prirodnih resursa. Dalji razvoj tehnologije pametnih kuća najverovatnije će diktirati velika potreba za što većom uštedom energije tako da se može očekivati još veći napredak u ovoj tehnologiji automatizacije objekata.


HyperiON pametna kuća: Tehnički pristup

HyperiON pametna kuća može biti šematski predstavljena na sledeći način:

Image

HyperiON se kao sistem bazira na korišćenju INSTEON mikro modula i HUB-a za direktnu kontrolu uređaja, naše centralne jedinice za upravljanje celokupnim sistemom i postojećih strujnih instalacija u kući za prenos podataka unutar sistema. Svaki uređaj (koji se uključuje u sistem pametne kuće) se povezuje sa INSTEON-ovim pametnim mikro modulom koji upravlja tim uređajem.

Uz pomoć pametnih mikro modula i HUB-a uređaji su povezani u lokalnu mrežu sa centralnom jedinicom za upravljanje celokupnim sistemom. Svaki pametni mikro modul ima svoju jedinstvenu MAC adresu, na koju mu se upućuju naredbe i traže informacije o statusu. Centralna jedinica obrađuje sve zadate komande od strane korisnika i na osnovu njih kontroliše uređaje.

Naravno, centralna jedinica nije jedini način za interakciju korisnika sa pametnom kućom. Korisnik može pristupiti sistemu i kontrolisati sve uređaje sa svog pametnog telefona, tableta ili računara.

Uz visoke mere sigurnosti, ceo sistem je povezan sa internetom tako da korisnik putem interneta može daljinski pristupiti sistemu i kontrolisati sve uređaje kao da je kod kuće.

Kliknite OVDE i probajte i Vi, uživo na našem sajtu, kako izgleda kontrola HyperiON pametne kuće, daljinskim putem, uz samo par pritisaka na dugme.

INSTEON HUB se ugrađuje na odabrano mesto u kući zajedno sa HyperiON ruterom (prema želji korisnika - može biti sakriven ili na vidnom mestu) dok se pametni mikro moduli ugrađuju u doznu iza prekidača ili u razvodnu kutiju (po potrebi) tako da su potpuno neprimetni, a pružaju gotovo neograničene mogućnosti za kontrolu uređaja. HyperiON centralna jedinica se postavlja na odabrano mesto na zidu, ali je prenosiva i može se koristiti bilo gde u kući.

Image
Image
Image
Image
Image

Ovakav postupak ugradnje ne zahteva nikakve građevinske radove ili dodatne radove na električnim instalacijama što praktično znači da je HyperiON dosta povoljniji za ugradnju od drugih sistema koji su prisutni na tržištu. Još jedna u nizu prednosti HyperiON-a je da se za svakog korisnika izrađuje poseban projekat kompletnog sistema u skladu sa njegovim željama i potrebama tako da je svaka HyperiON pametna kuća jedinstvena i apsolutno prilagođena željama i potrebama korisnika. Uzevši u obzir fleksibilnost i mogućnosti ovakvog sistema, praktično je moguće odgovoriti na gotovo svaki zahtev i potrebu korisnika.